LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Setmana de la Ciència

Investiguem la flotabilitat dels objectes. El Principi d’Arquímedes.

Els alumnes de 2n ESO estem treballant les forces i els seus efectes, en l’assignatura de Ciències Naturals. Com a complement de les classes teòriques, en el laboratori estem investigant el Principi d’Arquímedes. Arquimedes (s. III aC) va enunciar el principi següent: Tot cos submergit en un fluid experimenta una força vertical i cap amunt, anomenada empenyiment E, igual al pes de fluid que desallotja. El volum de fluid desallotjat coincideix amb el volum del cos submergit.

E = pes del fluid desallotjat = m (fluid desallotjat) · g

Hem simulat la força de l’empenyiment submergint un ou bullit en un vas de precipitats amb aigua i, variant la densitat del fluid afegint sal, hem pogut observar com canvia la força de l’empenyiment, la qual cosa fa variar la posició de l’ou en el vas de precipitats.

També hem descobert com diferenciar un ou cru d’un ou bullit. La força pes canvia el seu punt d’aplicació i això fa que un ou bullit giri més fàcilment que un ou cru.

PER LLEGIR MÉS...