LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Projecte “EPIS TV”

A cicle superior ja hem iniciat el nostre projecte: “EPIS TV, la nostra!” 

Avui en dia resulta difícil trobar activitats humanes que no estiguin mediatitzades pels mitjans de comunicació. Per aquesta raó, en el cicle superior del nostre col·legi hem mirat de relacionar diferents àrees del currículum escolar amb els mitjans audiovisuals. Així, des de l’equip de mestres, ha sorgit la idea de treballar diferents àmbits d’expressió realitzant curtmetratges o petits enregistraments en vídeo.

“EPIS TV ” fomenta que els alumnes aprenguin a treballar d’una manera competencial l’àrea de llengua en tant que eina comunicativa, tot escrivint, preparant, assajant i després explicant, els diàlegs, les notícies o les petites obres que ells mateixos han preparat. Al mateix temps, també es treballa el tractament de la informació i la utilització del recursos audiovisuals així com l’expressió artística en la seva doble vessant: plàstica i musical.

Cal destacar que aquest treball es realitza mitjançant aprenentatge cooperatiu, és a dir, s’organitza la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen conjuntament i de manera coordinada per resoldre la tasca que se’ls encomana.

Un cop fet l’enregistrament arriba el moment de penjar el treball a EPIS TV on tenim, de moment, dos tipus de formats:

  • EPIS NEWS: notícies de sortides, activitats… que han realitzat els alumnes o companys del centre.
  • EPIS MAGAZINE: entrevistes, debats, tertúlies…

No descartem que en un futur molt pròxim puguem afegir altres seccions a la nostra TV: EPIS Weather, EPIS sport…

Si voleu veure aquests treballs, només heu d’entrar a la pàgina del Col·legi i cercar l’enllaç de l’EPIS TV.

PER LLEGIR MÉS...