LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Fem matemàtiques

Pensem, descobrim i resolem!

Descobrir noves formes, resoldre operacions, averiguar quant mesura el nostre pati, relacionar diferents nombres, solucionar problemes… Tot hi cap a l’assignatura de matemàtiques, de fet una de les que més agrada als alumnes de primària.

Avançar en la matèria matemàtica s’ha de fer pas a pas, comencem amb la unitat per passar a la desena, a la centena, a la unitat de miler… Partim de la suma per després restar, multiplicar, sumar… Tots aquests passos són possibles gràcies a la constància i a la utilització de molt diverses metodologies que ajudin a tot l’alumnat a assolir els reptes cada cop més complicats.

Metodologia tradicional per establir les bases, però també experimentació, manipulació de material divers i noves tecnologies per a aconseguir la interiorització dels nous continguts.

Així, a 4t curs de primària, treballem les mesures de capacitat, els angles, la resolució de problemes… partim del plantejament que ens fa el llibre de text, però també utilitzem balances per pesar diferents materials, mesurem la nostra classe per establir el seu perímetre o dibuixem els angles que ens marca la porta, i a més entrem a diferents pàgines web per jugar a jocs matemàtics que ens ajuden a acabar d’assolir els diferents coneixements.

PER LLEGIR MÉS...