LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Els canvis d’estat i les mescles

Complementem l’aula amb proves empíriques al laboratori.

El laboratori ens va servir als alumnes de 3r de primària per poder observar i demostrar moltes de les respostes que prèviament havíem donat a l’aula tot contestant els dubtes que ens sorgien. L’aigua salada evaporada continua sent salada? A quants graus l’aigua bull? Sempre cal que l’aigua bulli per evaporar-se? Tots els components d’una mescla es veuen?… i tantes altres preguntes que vam intentar resoldre empíricament.

Tot pensant en el nostre projecte, vam aprofitar també per observar la sedimentació i l’efecte de l’aigua en els diferents trams del riu, realitzant comprovacions a petita escala.

PER LLEGIR MÉS...