LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Ara ve Nadal!

Els i les alumnes de 4t escrivim i representem “Els Pastorets”.

Fruit de la reflexió pedagògica constant del claustre de professors, així com de l’avaluació del model didàctic i les demandes sorgides de la societat, ens plantejàrem la necessitat de fer un canvi dels projectes interdisciplinaris que ja veníem fent. La proposta consistia en fer un projecte per tasques, és a dir, un projecte marcat i pautat pels mestres, però on el protagonisme central és l’alumne i el seu treball fruit de la col•laboració entre tots ells i elles.

El projecte per tasques es desenvolupa durant un temps determinat, durant el qual l’horari escolar es dedica totalment o parcial a desenvolupar les activitats sobre les diferents assignatures proposades pels mestres al voltant d’un eix motivador i encaminat a donar una producció final que no té perquè ser, tal i com fins ara havia estat, un treball escrit. L’objectiu principal és fomentar el treball competencial a partir del treball cooperatiu, totes les tasques tenen una finalitat real i es necessita de tots els membres del grup per tal d’aconseguir la producció final.

Ara ve Nadal! ha estat el primer projecte que proposàrem als i les nostres alumnes. Tal i com indica el seu nom, l’eix motivador és el Nadal i la producció final: una representació per als pares de l’obra teatral Els Pastorets.

S’hi van engrescar de seguida i partint de la visualització en vídeo de l’obra vam iniciar el projecte.

El primer que calia fer, era escriure l’obra; cada grup classe va reescriure una part del text, primer en petits grups, després tota la classe i finalment les tres classes plegades. Realment va ser una gran sorpresa per les tutores la gran capacitat que van mostrar els i les alumnes a l’hora de reinterpretar el text i adaptar-lo a la seva manera de parlar.

Paral·lelament a l’important treball global de la llengua catalana, tant a nivell oral com escrit, es realitzaren altres treballs relacionats amb l’àrea de matemàtiques (combinatòria partint dels menús típics de Nadal), la llengua anglesa (introduint alguna part en aquesta llengua a l’obra i aprenent el vocabulari relacionat), la llengua castellana (també utilitzant aquesta llengua en parts de l’obra i comprensió lectora a partir de contes de Nadal), el medi social (investigant els menjars típics nadalencs) i tot amb el suport de l’àrea informàtica per tal de fer les recerques necessàries.

Solament quedava la tasca final, la representació davant dels pares de l’obra produïda, per la qual cosa calia assajar-la i introduir l’àrea d’expressió musical i plàstica, aprenent nadales per la representació i realitzant les disfresses.

I finalment avui us presentem la nostra producció final del projecte Ara ve Nadal!

PER LLEGIR MÉS...