LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Learn, play & fun.

Learn, play & fun. We do exercise while playing and having fun together.

Children love playing, so we offer them the right games to have quality time while learning an essencial contents of the subject. In addition, a good structure and comunication make them get a better self-esteem amb confidence in orden to grow healthy, strong and happy.

Nens i nenes d’Educació Infantil aprenen els continguts bàsics de la matèria mentres juguen i gaudeixen del temps compartit. A més, una bona estructura i comunicació adequada els hi promociona una millor autoestima i seguretat, tot per créixer de manera saludable, forts i feliços.

PER LLEGIR MÉS...