LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Episwood

Arribats a l’equador del primer trimestre, és el moment de començar a treballar els projectes per tasques a cicle mitjà.

A quart curs de primària, partint de la tipologia textual del diàleg treballat en l’àmbit lingüístic, ens hem embarcat en l’aventura de fer un guió per a una pel·lícula. L’argument el van escollir els i les alumnes. Després de debatre-ho a les classes, van triar fer un viatge en el temps i visitar el nostre col·legi al passat i al futur, per la qual cosa haurem d’investigar els inicis de l’escola i el seu funcionament en el passat, així com imaginar com pot ser el futur que viuran els alumnes que assisteixin al col·legi Episcopal d’aquí unes dècades.

Després de les primeres investigacions, el que va cridar l’atenció dels infants, va ser el fet que el col·legi en els seus inicis solament acceptava nens entre el seu alumnat i que la llengua vehicular fos el castellà, per la qual cosa, la llengua que emprarem en la redacció del guió quan viatgem al passat serà el castellà. A partir d’aquest fet, van imaginar que en el futur la llegua que s’emprarà a l’escola per comunicar-se serà l’anglès, llengua que utilitzarem per a redactar el viatge al futur.

Ara solament ens queda seguir imaginant i creant entre tots el nostre guió de pel·lícula.

PER LLEGIR MÉS...