LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Treballem l’autonomia personal a la llar d’infants

Els hàbits ens ajuden a créixer: la higiene personal.

Des dels primers mesos de vida l’escola dóna una importància cabdal als bons hàbits d’higiene, alimentació i autonomia personal.

El treball de les rutines diàries va ajudant als infants en la pròpia seguretat per créixer i poder fer les coses per sí mateixos: rentar-se les mans i la cara, pujar-se les mànigues, netejar-se la boca…Encara no poden fer sols algunes tasques, però sí que se’ls hi pot demanar col·laboració per exemple en vestir-se ,canvi de bolquers, mocar-se…

Els adults hem de deixar que prenguin iniciatives i ho intentin, si no els donem l’oportunitat no podran ser autònoms.

PER LLEGIR MÉS...