LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

L’aigua i la vida: adaptacions dels éssers vius a l’aigua

Alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de Biologia canvien l’aula per un bosc de ribera.

Al taller hem estudiat les estratègies dels éssers vius en relació amb els factors ambientals, i especialment amb l’aigua: les adaptacions morfològiques i el procés de selecció natural.

Hem recorregut un bosc de ribera parant més atenció a aquells trets que el caracteritza. Després d’un ben merescut esmorzar hem practicat les diferents tècniques de pesca de macroinvertebrats.

Un cop dinats el laboratori era el nostre següent lloc de treball. Hem observat les adaptacions dels macroinvertebrats aquàtics amb les lupes binoculars i hem descobert que a la natura hi conviuen éssers vius amb unes característiques ben diferents a les nostres.

PER LLEGIR MÉS...