LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Aplicació de noves metodologies matemàtiques a l’ESO

Els materials manipulatius ajuda a l’alumnat a entendre els models abstractes de les matemàtiques

La introducció de materials manipulatius a l’aula per comprendre continguts claus de les matemàtiques engresca als alumnes a reflexionar, de manera que els proporciona eines per arribar de forma autònoma a la comprensió dels continguts exposats.

L’alumnat assegura que d’aquesta forma és més fàcil entendre els algoritmes que s’han d’utilitzar per resoldre problemes matemàtics. A més a més, sovint, cal treballar en equip; fet que els ajuda a cohesionar encara més el grup.

PER LLEGIR MÉS...