LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Sortida dels alumnes de 2n de Batxillerat Científic i Tecnològic

Visiten la Central Hidroelèctrica de Mequinensa.

El dijous 27 d’octubre, els alumnes de 2n de Batxillerat Científic i Tecnològic han visitat la Central Hidroelèctrica de Mequinensa. Per tant, han tingut l’oportunitat de veure tot el procés de generació d’energia elèctrica des de l’interior de la Central.
Ha estat una activitat molt profitosa per aplicar coneixements propis de les matèries de Tecnologia Industrial i Física. També els alumnes de Ciències de la Terra i el Medi ambient van poder observar en l’entorn de la Central formacions geològiques d’interès.

PER LLEGIR MÉS...