LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Llar Mare Esperanza

Què és un CRAE?

Joan  Marin, director de les Llars Madre Esperanza de Lleida, ha visitat a l’alumnat d’Integració, per explicar-nos què és un CRAE, el seu funcionament, quina atenció es dóna als   infants i adolescents que estan allí…

Els CRAE, són Centres Residencials d’Acció Educativa que  ofereixen a l’infant o adolescent de zero a divuit anys un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

En ells s’aplica la mesura d’acolliment simple en una institució i s’hi arriba  per derivació de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) .

Aquest CRAE, és del Bisbat de Lleida i està concertat per la DGAIA. El seu objectiu és l’educació dels menors de 3 a 16 anys com a recurs alternatiu a la família. En ell s’atén les necessitats materials, físiques, psíquiques i socials per aconseguir el desenvolupament integral, dirigit cap a l’autonomia personal.

El Joan també ens ha explicat situacions, anècdotes, vivències, reaccions dels infants … que ens han permès situar-nos en aquest àmbit d’una manera molt propera.

Ens ha interessat molt conèixer aquesta realitat i valorem molt positivament la tasca que realitzen aquí.

Volem agrair la seva disponibilitat per atansar-nos aquests centres i ampliar els nostres coneixements.

PER LLEGIR MÉS...