LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

El bisbe Salvador firma en el Llibre d’Or del Col·legi Episcopal.

Visita al claustre de batxillerat.

El bisbe Salvador ha signat en el nostre Llibre d’Or. Aquestes són les seves paraules:

“Amb aquestes línies vull deixar constància de l’agraïment personal i de tota la diòcesi al col·legi (professors, alumnes, pares, personal de serveis i ex-alumnes) per la seva tasca educadora que tant ha servit per a donar a conèixer l’evangeli a la nostra societat. Que el bon Mestre Jesucrist sigui per a tots model d’actuació en les paraules i en la pròpia vida.”

A continuació ha participat del claustre ordinari de batxillerat compartint el nostre dia a dia i les nostres inquietuds.

 

PER LLEGIR MÉS...