COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Posa’t les piles!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

La teva missió com a agent apilo ha començat: posa’t les piles!!

Les piles constitueixen un residu molt contaminant. A més, contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.

Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l’aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d’aigua. La major part dels metalls pesants són bio acumulatius i passen d’un organisme a l’altre a través de la cadena alimentària. Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

Ens n’hem adonat que les famílies que formem part de la nostra comunitat educativa estem disposades a implicar-nos amb el medi ambient, i és aquí on volem donar les gràcies, a tots i totes,  per fomentar des de les vostres llars els valors del reciclatge, reducció i reutilització, que tan treballem a l’escola…

Des de l’equip d’agenda 21 només ens queda agrair-vos  la vostra implicació en la recollida de piles, acumuladors i bateries portàtils.  La quantitat acumulada, entre tots,  ja és de quatre contenidors, i com que el concurs no arriba a la seva fi, fins a finals del mes d’abril, us volem animar a ajudar-nos a dipositar-ne el màxim de quilos possibles, que és l’objectiu del concurs…

Agenda 21

PER LLEGIR MÉS...