LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Posa’t les piles!!

La teva missió com a agent apilo ha començat: posa’t les piles!!

Les piles constitueixen un residu molt contaminant. A més, contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.

Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l’aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d’aigua. La major part dels metalls pesants són bio acumulatius i passen d’un organisme a l’altre a través de la cadena alimentària. Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

Ens n’hem adonat que les famílies que formem part de la nostra comunitat educativa estem disposades a implicar-nos amb el medi ambient, i és aquí on volem donar les gràcies, a tots i totes,  per fomentar des de les vostres llars els valors del reciclatge, reducció i reutilització, que tan treballem a l’escola…

Des de l’equip d’agenda 21 només ens queda agrair-vos  la vostra implicació en la recollida de piles, acumuladors i bateries portàtils.  La quantitat acumulada, entre tots,  ja és de quatre contenidors, i com que el concurs no arriba a la seva fi, fins a finals del mes d’abril, us volem animar a ajudar-nos a dipositar-ne el màxim de quilos possibles, que és l’objectiu del concurs…

Agenda 21

PER LLEGIR MÉS...