LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Toquem les mates

Materials manipulatius que ens ajuden a treballar millor.

Els passadissos de primària s’han omplert de nombres, reptes, conceptes matemàtics i materials manipulatius que ens ajuden a treballar l’àmbit matemàtic d’una manera més funcional i significativa.

Les diferents activitats i materials elaborats, ens acosten a una metodologia de treball més flexible i creativa que té com a objectiu abordar els aprenentatges d’una manera lúdica i motivadora, atenent a cada nen i nena de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.

L’estadística, la geometria, els problemes, les mesures, la numeració, el càlcul… cada àmbit de la matemàtica té el seu espai reservat.

PER LLEGIR MÉS...