LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Presentació dels Projectes fi de cicle de l’alumnat dels cicles formatius d’Educació Infantil i d’Integració Social

Els i les alumnes de 2n presenten els seus projectes davant dels companys i companyes del cicle i del professorat.

Al llarg de tot el curs escolar, els alumnes de cicles formatius d’Educació Infantil i d’Integració Social preparen un projecte que integra, contextualitza i dota de significat la majoria dels aprenentatges adquirits en els diferents mòduls formatius.

Per a la seva elaboració, és necessari que els alumnes identifiquin necessitats o àmbits d’actuació concrets en el seu camp profesional i que es plantegin com ells, mitjançant les seves propostes, els poden satisfer. Un cop presa aquesta decisió, cal buscar el marc teòric i conceptual en el que es basa la seva idea i dissenyar el projecte tot planificant les diferents fases d’intervenció, implementació i execució, programar  les activitats que es duran a terme, fer tota la documentació associada, preparar la seva difusió, dissenyar com es durà a terme l’avaluació del projecte, elaborar material complementari…

Un cop corregit i finalitzat el treball, només queda donar-lo a conèixer i exposar-lo a la resta de companyes i companyes del cicle així com al professorat. Aques darrer pas, el moment de donar a conèixer el projecte i exposar-lo en públic, és potser el moment on totes i tots els alumnes han mostrat més inquietud. Tot i així, els resultats dels diferents dies d’exposicions orals han estat molt satisfactoris per a tothom.

Gràcies a totes i a tots per l’esforç i la constància demostrada al llarg de tot un curs i per deixr palès, un cop més, que la feina ben feta sempre té el seu reconeixement.

 

 

 

 

.

PER LLEGIR MÉS...