LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Projectes finals de cicles formatius, un repte i una gran oportunitat

L’alumnat d’Educació Infantil i d’Integració Social presenten els seus projectes finals.

Tots els cicles formatius finalitzen amb la realització i presentació d’un projecte final de cicle, mitjançant el qual els estudiants posen en pràctica els aprenentatges i les competències adquirides durant la seva formació a l’aula al llarg dels dos cursos escolars.

Durant l’elaboració del projecte, l’alumne ha de connectar els diferents coneixements adquirits al llarg dels mòduls del cicle; posar en pràctica competències transversals tals com el treball en equip, la capacitat d’organització i planificació; així com potenciar el seu esperit emprenedor, proactiu, i les seves habilitats resolutives.

Finalment, el projecte culmina amb una defensa pública que permetrà a l’alumne desenvolupar les seves habilitats comunicatives, demostrar els coneixements adquirits i afrontar el repte d’exposar oralment el treball davant dels companys/es i del professorat del cicle.

Cal destacar que els estudiants del cicle d’Educació Infantil en modalitat dual elaboren el projecte en paral·lel a la seva formació dual i, per tant, aprofiten la seva estada a l’escola bressol per portar-lo a terme amb la base de la pràctica i els coneixements que allà assoleixen.

PER LLEGIR MÉS...