LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Projectes de Recerca de 4t d’ESO – Àrea de Tecnologia

Reflexionem sobre la DIY Revolution.

Amb l’auge que estan tenint en els últims anys les impressores 3D i el seu abaratiment progressiu, cada cop més, qualsevol persona és capaç de dissenyar i construïr allò que es proposi, donant lloc a una nova revolució industrial. La revolució DIY (Do It Yourself).

En el projecte que hem realitzat amb els alumnes de 4t d’ESO de la vessant tecnològica, s’han dut a terme totes les fases que formen el desenvolupament d’un producte des de: la recollida de requeriments que s’han de satisfer, la recerca de solucions existents, la fase de disseny, la construcció i la promoció publicitària.

El producte que es proposa desenvolupar és un escàner de documents fabricat amb una base que suporta un telèfon mòbil a una certa altura per damunt d’un document. Aquest suport ha de ser desmuntable i ha d’estar fet amb cartró ondulat o cartró ploma.

Aquests són els resultats que han produït els nostres alumnes…

PER LLEGIR MÉS...