LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Projecte “La nostra societat: la classe”

Els i les alumnes de 6è estudien diferents característiques de les famílies de la seva aula i elegeixen el delegat/da.

Els i les alumnes de sisè curs de primària, durant aquest primer trimestre, han estat realitzant el projecte interdisciplinari que porta per nom “La nostra societat: la classe” dins l’assignatura de projecte. Aquest és un projecte que té dues parts i el qual, els ha permès, per una banda, conèixer la realitat de les diferències de les seves famílies i, consegüentment, interioritzar el valor del respecte a la diferència. I per altra banda, escollir de forma democràtica i crítica, el delegat/da de la classe, tenint en compte el bé comú, més que les afinitats per amistats. En la primera part, els i les alumnes han estat treballant a partir del treball cooperatiu i han realitzat enquestes per tal d’obtenir les dades necessàries per fer un estudi socio-lògic de la classe. Un cop obtingudes i recollides les dades han elaborat gràfics sectori-als, de barres i una piràmide d’edats, per tal de representar-ho i veure-ho d’una forma més visual i poder elaborar-n’he unes conclusions. En la segona part, també han treballat a partir de grups cooperatius i han preparat una campanya electoral (al seu nivell). En cada aula han sortit diferents alumnes que s’han presentat com a candidats i han format el seu partit. Juntament amb el seu equip, han elaborat el programa electoral, el lema, el logotip, la publicitat, el discurs del meeting, etc. Finalment, s’han dut a terme unes votacions i el/la representant amb més vots ha estat investit/da delegat/da de l’aula. Ha estat un projecte molt engrescador pels infants, a partir del qual han pogut com-prendre la realitat social en la qual vivim i els drets i deures que tenim els ciutadans.

PER LLEGIR MÉS...