LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Iniciem el projecte de les plantes!


Els nens i nenes de 1r de primària han partit dels seus interessos per conèixer tot el que volen saber sobre les plantes.

Una de les activitats que han realitzat ha estat la plantació de diferents llavors per conèixer com germinen les plantes. Els objectius que pretenem assolir amb aquesta activitat són: identificar les plantes com a éssers vius; identificar les parts de la planta: l’arrel, la tija, les fulles i la flor; valorar la importància del Sol, la terra, l’aigua i l’aire per al desenvolupament de les plantes; reconèixer el seu cicle vital i reflexionar sobre la importància de tenir-ne cura. Aquesta activitat ens permetrà ser el punt de partida a noves experiències, continguts i idees que els alumnes treballaran i assoliran. A partir d’aquest moment, ens formularem noves preguntes, buscarem informació i resoldrem els dubtes que vagin sorgint, sempre tenint en compte els interessos i motivacions dels nens i nenes.

PER LLEGIR MÉS...