ACTUALITAT

COL·LEGI EPISCOPAL

Sortida a l’Animac

Publicat el ·

Anem a la Llotj

El passat dia 18 els alumnes de P5 vam anar d’excursió amb autocar a la Llotja on vam visionar curtmetratges de cinema d’animació. Aquests eren molt diversos i tractaven sobre les emocions: por, alegria, rabia, tristesa…

Prèviament a les pel·lícules, un “speaker” ens va explicar com s’elaboren aquestes produccions cinematogràfiques i fins i tot, ho vam poder represen-tar amb el nostre cos.

Ja a les aules, es va valorar cada pel·lícula i cadascú va manifestar les se-ves emocions, gustos, preferències…