LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Energies renovables: l’hidrogen com a font d’energia

Recursos i desenvolupament sostenible.

Els alumnes de 4t ESO hem treballat les energies renovables, des de l’àrea de Cultura Científica i, concretament, des de l’àmbit dels recursos i de la sostenibilitat L’hidrogen és una font alternativa d’energia, amb moltes possibilitats de futur. És l’ele-ment més simple i més abundant a l’Univers, tot i que no es troba lliure a la natura. Tot i que es pot obtenir mitjançant diferents processos químics (a partir de combusti-bles fòssils, de biomassa, en bioreactors amb algues, del metà,…) una de les opcions més interessants és l’electròlisi de l’aigua. En el laboratori hem dissenyat una pila combustible hidrogen-oxigen utilitzant dos fregalls d’acer inoxidable per aconseguir electrodes amb molta superfície, un tros de tela de punt (porosa) com a separador, amb l’objectiu de que els dos fregalls no es toquin i els ions puguin circular lliurement i, finalment, hem afegit una solució relativament concentrada d’hidròxid de sodi (entre el 10% i el 20%), com a electròlit. Hem carregat la pila connectant-la un minut a una pila de 4,5 V i posteriorment hem demostrat que produeix corrent connectant-li un motor de corrent continu amb hèlix i observant el moviment produït. Esperem que us agradi la nostra experiència al voltant de l’hidrogen com a font d’energia alternativa. 

PER LLEGIR MÉS...