LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Treballem les grans preguntes

Ciència, Filosofia i Religió.

Els alumnes de 1r de Batxillerat, des de les matèries de Ciències pel Món Contemporani i Filosofia, han iniciat un treball per projectes interdisciplinar basat en tasques de recerca i anàlisi, a patir de l’estudi de diferents autors i àmbits del coneixement.

Es tracta de potenciar l’argumentació, la confrontació de criteri i l’expressió per obtenir respostes des de diferents perspectives a grans preguntes que, al llarg de la història, han intentat donar diferents científics, filòsofs o místics.

PER LLEGIR MÉS...