LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

L’exalumne German París comparteix estratègies de com parlar en públic

“Hem de pensar en les conseqüències d’allò que diem o escrivim públicament”.

El passat 13 de desembre, els alumnes de 1r de batxillerat del Projecte MÓN EDITORIAL, EMPRESA I COMUNICACIÓ vam assistir a una xerrada del professor d’Oratò-ria de la Facultat de Dret a la Universitat de Lleida i exalumne del Col·legi, German Paris. Al llarg dels gairebé seixanta minuts que va durar l’activitat, París va compartir una reflexió a propòsit de la Comunicació i ens va donar eines, als alumnes, per front a qual-sevol situació comunicativa compromesa: respectar qui tenim davant, acostumar-nos a la pròpia veu, aprendre a llegir en veu alta, creure’ns allò que diem, etcètera. I és que, en el marc d’aquest projecte, ben aviat ens veurem abocats a perseguir noticies i cobrir informacions que compartirem amb la Comunitat Educativa del Col·legi Va resultar una xerrada força amena, divertida i útil; la veritat és que vam poder gaudir amb l’escolta activa i vam aprendre estratègies que, de ben segur, ens seran útils en un futur ben proper.

PER LLEGIR MÉS...