LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Tractem-nos bé

Promoció de les relacions de bon tracte.

Els/les alumnes de Batxillerat estan participant en el programa “Tractem-nos bé”. Cada dimecres consecutiu des del 29 de gener fins al 26 de febrer, un grup de 1r de Batxillerat assisteix a un taller basat en la promoció de les rela-cions de bon tracte entre joves. L’alumnat a través de diferents dinàmiques de joc i debat, pot reflexionar i adquirir habilitats socials i eines per resoldre conflictes de forma positiva així com detectar i analitzar el fenomen de la violència masclista present en la societat.

PER LLEGIR MÉS...