LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Resolució d’equacions de primer grau amb la versió del joc “Among Maths”

Activitat pràctica de les matemàtiques a 2n d’ESO.

Durant algunes sessions els alumnes de 2n d’ESO han gaudit d’un nou mètode d’aprenentatge de les matemàtiques. L’experiència ha partit de la base d’un conegut joc per ells:  “L’Among us”.

Un cop explicada la teoria i fets alguns exercicis durant les classes de matemàtiques, els alumnes de 2n d’ESO practiquen la resolució de les equacions de primer grau amb la versió matemàtica del popular joc “Among Maths”.

Una manera de resoldre equacions mitjançant el joc, fomentant la motivació per l’assignatura i la cooperació entre els mateixos alumnes.

Descobriran l’impostor i les solucions de les equacions?    

PER LLEGIR MÉS...