LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Seminari de Socials al Museu diocesà de Lleida

L’alumnat de 1r d’ESO ampliem els coneixements de l’època de la prehistòria.

Un grup de 21 alumnes de primer d’ESO varen ampliar els coneixements de prehistòria amb una visita a la sala d’exposicions temporals del Museu Diocesà de Lleida.
La sortida es va programar des del seminari de Ciències Socials, l’assistència a aquesta era voluntària, ja que era en horari extraescolar.

Varen poder observar pintures rupestres reals així com reproduccions d’art moble prehistòric. L’exposició es complementava amb audiovisuals que ajudaven a entendre tot el procés de fabricació d’aquests objectes així com el significat que tenien pels nostres avantpassats.

PER LLEGIR MÉS...