LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Jornada de Recerca

Fem les exposicions orals dels Treballs de Recerca.

Després de l’esforç dedicat durant un any va arribar el dia de les presentacions.
El dimarts 21 de desembre els alumnes de Segon de Batxillerat van exposar els seus Treballs de Recerca davant els alumnes de Primer i el Tribunal d’avaluació. Es van poder escoltar uns 90 treballs al llarg del matí de tots els àmbits: científic-tecnològic, humanístic-social, artístic,… alguns d’ells en francès o en anglès.
Felicitats a tothom pel bon funcionament de la Jornada i pel nivell mostrat per molts dels treballs presentats.

PER LLEGIR MÉS...