LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Ambients científics

Ambients a P4. 

Els ambients científics es basen en la capacitat inherent dels infants per explorar materials, crear hipòtesis i arribar a conclusions. A través d’interpretar fenòmens i de processos d’indagació científica i per mitjà de l’experiència i manipulació, els infants poden anar construint coneixements i habilitats científic-matemàtiques en aquests ambients i ajudar que desenvolupin tot un conjunt d’habilitats que conformen el que s’anomena “pensament científic”.
A Educació Infantil de 2n cicle, un cop per setmana, fem grups flexibles per poder realitzar diferents ambients científics programats: palanques, llum, magnetisme, mescles, robòtica i flotabilitat.
En aquests ambients vivim el procés científic de forma participativa, comptant amb el grup per a l’obtenció i valoració d’idees, per l’argumentació de les propostes i per la recerca de solucions creatives a mida de les nostres possibilitats.
A P4 ja hem fet els ambients de magnetisme, llum, palanques, robòtica i mescles.
Són espais molt motivadors pels infants i esperem amb molta il·lusió el moment setmanal d’AMBIENTS!

PER LLEGIR MÉS...