LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Xerrada sobre Enginyeria de Telecomunicacions

Orientació personal i professional.

El divendres 2 de desembre els alumnes de la modalitat científico-tecnològica van rebre una xerrada sobre els estudis superiors d’Enginyeria de Telecomunicacions.

Els ponents van explicar que aquests estudis són una branca de l’enginyeria que resol problemes de transmisió i recepció de senyals i interconnexió de xarxes, generalment per ones electromagnètiques i òptiques.

Es va descriure l’evolució de moltes tecnologies com la ràdio, la televisió, el telèfon, la computació o les xarxes informàtiques .

PER LLEGIR MÉS...