LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Els alumnes de 2n de Batxillerat de Ciències fan pràctiques a l’EDAR 

Visiten les instal•lacions i fan una analítica complerta d’aigües residuals.

Els alumnes de 2n de batxillerat científic han realitzat una sortida a l’estació depuradora d’aigües residuals de Lleida (EDAR).
Primer van visitar les instal·lacions i van rebre una explicació del funcionament de la depuradora (tipus d’aigües residuals, concepte de contaminant, processos de depuració, etc.). Al llarg del recorregut van anar agafant diferents mostres d’aigua.
Després van dur a terme les analítiques que s’apliquen a les aigües residuals al laboratori (contingut de nitrats, fosfats, mesura del pH, sòlids en suspensió, etc.).
Finalment, es va fer una posada en comú i discussió dels resultats obtinguts per part de tots els grups per tal de demostra la millora de la qualitat ambiental de les aigües tractades pel procés de depuració.

PER LLEGIR MÉS...