LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Treballem al laboratori conceptes físics.

Investiguem el moviment dels cossos

Els alumnes de 2n d’ESO estem treballant el moviment dels cossos en l’assignatura de Ciències Naturals. Com a complement de les classes teòriques, en el laboratori estem investigant el moviment dels cossos. Hem simulat el moviment rectilini uniformement accelerat amb un muntatge format per perfils d’acer que fan de trajectòria, suports metàl·lics, nous i pinces. Calculant temps, velocitats instantànies i velocitats mitjanes, hem arribat a deduir variacions de la velocitat en aquest moviment. A més hem dibuixat gràfics del moviment per descriure’l d’una manera més entenedora.

PER LLEGIR MÉS...