LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Com sona el Col·legi?

Projecte per tasques del 2n trimestre.

El so és la sensació produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions dels cossos elàstics, propagades per un medi, que normalment sol ser l’aire.

Els i les alumnes de quart hem treballat durant aquest segon trimestre sobre aquest concepte i hem fet estadístiques i estudis de probabilitat a partir de les mesures obtingudes amb el sonòmetre.

Com sona el Col·legi? És el títol sota el qual hem fet tot aquest projecte.

Repartits en petits grups, ens hem distribuït  per tots els espais de l’escola i al llarg d’una setmana hem anat a mesurar el soroll, en diferents horaris. A partir d’aquestes dades, hem construït diagrames de barres i gràfiques representatives i n’hem extret conclusions. Ens han sorprès alguns dels resultats obtinguts: inicialment pensàvem que el pati seria l’espai més sorollós, però no ha estat així, per què?  I la biblioteca, un dels més silenciosos?  La resposta a aquestes i altres preguntes les podem trobar dins el nostre recull.

En resum ha estat un projecte enriquidor tant a nivell de continguts matemàtics i de medi, com a nivell col·laboratiu amb els i les companyes.

PER LLEGIR MÉS...