Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Batxillerat DUAL

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:

  1. Cal ser alumne/a de 3r d’ESO,  4t d’ESO o 1r de Batxillerat del Col·legi Episcopal
  2. Registrar-se online a l’adreça web:
    1. www.academicaschools.es/inscripcion/179
  3.  Un cop acabat el registre online rebreu un acord d’inscripció a la vostra adreça de correu electrònic.
  4.  Aquest acord d’inscripció i el full que s’adjunta cal lliurar-los signats a la Secretaria del COL·LEGI EPISCOPAL  abans del dia 27 de juny de 2016.

PER LLEGIR MÉS...