LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Jornades d’Orientació al Batxillerat

Els alumnes de segon de Batxillerat participen en les Jornades d’Orientació per escollir estudis superiors.

Els dies 25 i 26 de gener els alumnes de segon de Batxillerat han participat en les Jornades d’Orientació d’Estudis Superiors que, com cada any, s’organitzen en el nostre Centre i que tenen per objectiu aju-dar en la difícil decisió d’escollir el camí acadèmic un cop acabats aquests estudis. Després de la presentació dels Cicles Formatius de Grau Superior, va arribar el torn de presentar els Graus que ofereixen les diferents Univer-sitats. Algunes de les universitats convidades aquest any van ser la Uni-versitat de Vic, l’Abad Oliba CEU, la Universitat de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, l’ESIC o BAU Centre Universitari de Disseny. De part de la Universitat de Lleida ens van visitar l’EPS (Escola Politèc-nica Superior), l’ETSEA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronò-mica), la Facultat de Medicina, d’Infermeria, de Dret i Economia, de Lle-tres i de Ciències de l’Educació, Psicologia i Treball Social. Volem destacar i agrair especialment la taula rodona final que es va fer amb vuit exalumnes (cinc presencials i tres que van enviar vídeos des de Holanda, Londres i Oporto) i que van donar diferents i valuosos con-sells així com vivències personals des de les seves diferents experièn-cies.

PER LLEGIR MÉS...