LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Matemàtiques al passadís

Les matemàtiques formen part de la nostra vida i les trobem en el nostre entorn.

A Primària hem sortit al passadís a treballar les matemàtiques d’una manera interactiva. Problemes i situacions de la vida quotidiana tenen més fàcil solució si els podem observar de primera mà, els podem manipular i fins i tot donar-los una utilitat concreta.

Així doncs a cinquè,

  • Hem classificat els triangles a partir del coneixement dels angles i de les característiques dels seus costats.
  • Hem conegut la grandària real d’un m2 i quants dm2 el formen.
  • Ens hem apropat a l’estadística amb gràfiques i la seva terminologia: mitjana, moda, taula de freqüència …
  • Hem descobert amb els Sodokus que els números serveixen també per a divertir-se, alhora que estimulen la nostra lògica, memòria i raonament.

PER LLEGIR MÉS...