LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Com saber parlar en públic

Xerrada abans les exposicions orals del Treball de Recerca.

Els alumnes de Segon de Batxillerat van rebre la xerrada “Com parlar en públic” a càrrec de la Sra. Isabel Béjar de la Universitat de Navarra.

Aviat hi haurà les exposicions orals dels Treballs de Recerca i és important tenir eines que ens permetin saber resumir en poc temps tota la feina feta. Cal aprendre a tenir un discurs acurat i segur, sempre utilitzant la terminologia correcta.

Estar tranquils, assajar l’exposició prèviament davant de familiars o amics, adequar-la al públic a qui va dirigit, deixar un mínim marge a la improvisació, ordenar les idees d’una forma lògica, tenir molt clar allò que es vol transmetre i utilitzar eines que permetin captar l’atenció del públic assistent, van ser algunes de les claus indicades.

Segur que tots els consells seran molt útils no només pel Treball de Recerca, sinó per properes exposicions en nivells d’estudis superiors.

 

PER LLEGIR MÉS...