LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

El joc heurístic a la llar

Aprenentatge  amb materials reciclats.

Els infants de la llar exploren amb objectes considerats sovint de rebuig.  Amb el joc van descobrint  i comprovant els diferents efectes que provoquen les seves accions : agrupar i separar, ficar i treure, omplir i buidar, encaixar, prémer, obrir i tancar, tapar i destapar, arrenglerar, fer lliscar, fer rodolar…

El joc heurístic els ajuda a exercitar la capacitat de concentració, aprenen a coordinar moviments simultanis, a ordenar i organitzar objectes i estimulen l’exploració sensorial  gaudint de la seva manipulació.

Aquestes activitats de descoberta acosten als nens/es a les primeres nocions lògico-matemàtiques.

 

PER LLEGIR MÉS...