COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Ens fem escoltar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

A cicle mitjà aprenem a parlar en públic.

Els darrers temps la comunicació oral ha esdevingut una de les dimensions a tenir en compte en el nostre cicle. Així, amb les diferents activitats d’expressió oral que proposem, pretenem aprendre a produir textos orals d’àmbit personal i escolar utilitzant suports adequats de manera ordenada i comprensible. Partim d’estratègies com la planificació, memorització i assaig abans de l’exposició del producte final.

Treballem les normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte a les opinions dels altres… mantenint un llenguatge adequat, tant en els elements verbals com en els no verbals.

Realment podem observar l’evolució dels nostres alumnes i com, poc a poc, van aconseguint deixar de banda la timidesa i rigidesa inicial per acabar el cicle amb més deseiximent en les seves exposicions davant els companys i companyes de classe.

PER LLEGIR MÉS...