LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Ens fem escoltar

A cicle mitjà aprenem a parlar en públic.

Els darrers temps la comunicació oral ha esdevingut una de les dimensions a tenir en compte en el nostre cicle. Així, amb les diferents activitats d’expressió oral que proposem, pretenem aprendre a produir textos orals d’àmbit personal i escolar utilitzant suports adequats de manera ordenada i comprensible. Partim d’estratègies com la planificació, memorització i assaig abans de l’exposició del producte final.

Treballem les normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte a les opinions dels altres… mantenint un llenguatge adequat, tant en els elements verbals com en els no verbals.

Realment podem observar l’evolució dels nostres alumnes i com, poc a poc, van aconseguint deixar de banda la timidesa i rigidesa inicial per acabar el cicle amb més deseiximent en les seves exposicions davant els companys i companyes de classe.

PER LLEGIR MÉS...