LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Iniciem curs amb dos nous Cicles Formatius d’Esports

La família de cicles formatius d’activitats físiques i esportives ha iniciat aquest curs 2018-19 amb dos graus superiors de nova creació i amb prop de vuitanta alumnes matriculats.

Al Cicle Formatiu d’Ensenyament i Animació Socioesportiva es forma a l’alumnat per a programar i dirigir tot tipus d’activitats esportives -individuals i en equip- i gestionar projectes relacionats amb la inclusió esportiva però també amb el món del lleure i la recreació turística. De fet, un cop completats els estudis, l’alumnat acreditarà, a banda del títol de Tècnic Superior en Animació Socioesportiva propi del Cicle, el diploma i carnet de director/a de lleure infantil i juvenil reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Al Cicle Formatiu de Condicionament Físic, en canvi, es preparen futurs professionals del món del fitness per a una sortida laboral en centres esportius, gimnasos i instal·lacions aquàtiques on poder-hi desenvolupar rutines d’entrenament o exercir-hi de tècnics d’activitats esportives dirigides o d’entrenadors/es personals.

El Col·legi Episcopal disposa d’unes instal·lacions recentment equipades amb el material i els recursos necessaris per a poder obtenir les competències bàsiques en aquests àmbits de treball.

Al llarg dels dos anys que duren aquests estudis, a més, s’han planificat activitats, sortides, xerrades, visites a centres esportius i participacions a convencions i congressos per millorar la formació integral dels alumnes i s’ha treballat perquè l’alumnat pugui acabar els estudis acreditant, a banda dels títols de tècnic superior propis de cadascun del cicles, el Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació (DEA) del Consell Català i Europeu de Ressucitació i, per al Cicle de Condicionament Físic, diferents cursos específics de la Federació Espanyola d’Activitats Dirigides i Fitness (FEDA).

PER LLEGIR MÉS...