LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Diferents possibilitats d’aprenentatge amb l’arribada de la tardor

A la tardor ni fred ni calor!

Els nens i nenes de la llar d’infants en relació a l’estació de l’any de la tardor realitzen diferents activitats. Els més petits, els nadons experimenten a nivell sensorial amb elements com les fulles, les castanyes, etc tot creant ampolles sensorials de tardor. Els alum-nes de p1 per una banda realitzen un mural dels colors més representatius d’aquesta estació de l’any utilitzant diferents tècniques i també juguen amb la taula de llum. Els nens i nenes més grans, els alumnes de p2 d’una banda treballen la psi-comotricitat fina amb els fruits de la tardor i d’altra els classifiquen jugen a discriminar-los mentre els classifiquen en diferents recipients.

PER LLEGIR MÉS...