LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Fem-ho! Reduïm els plàstics

Optativa d’Educació per a la salut a 2n d’ESO.

Una de les propostes dins la matèria ha estat visualitzar què passa amb els residus que generem i hem analitzat la contaminació que produeixen els plàstics en el medi ambient.

Els alumnes de l’optativa d’Educació per la salut. Vam decidir de fer un boc’n’roll amb la intenció de reduir la utilització del plàstic i del paper d’alumini, perquè és allò que més s’empra per embolicar els entrepans que portem dia a dia a l’escola.

QUE ES UN BOC’N ‘ROLL ?

És una tela que s’utilitza per embolicar l’entrepà. Consta de 3 parts : La tela exterior , el plàstic interior i un velcro (tela adherent) enganxat a les dues puntes de la tela exterior.

AVANTATGES?

Reutilitzable! Cada dia fem servir el mateix i evitem abocar més plàstics al medi.

COM HO HEM FET ?

Gràcies a l’ajuda de la senyoreta de costura, Eugènia, vam fer les mides que volíem que tingués el nostre boc’n’roll, un patró, vam marcar amb  llapis i després ho vam tallar.

Ens ha ensenyat a cosir, primer resseguint uns patrons de paper, per controlar la màquina i posteriorment  directament a la tela, dur treball! A alguns ens han hagut d’ajudar a reparar-lo!

Ho hem fet al laboratori de escola .

PER QUÈ HO HEM FET?

La raó perla qual vam fer aquesta activitat és perquè hem estat treballant els problemes que ens està portant l’ús del plàstic, ja sigui a nivell personal o a nivell de mortalitat marina, que són les morts més directes a causa d’aquest problema. De tot el plàstic que es produeix, només un 10% es recicla. Cada minut es llença als oceans l’equivalent a un camió carregat de productes plàstics. Uns 8 milions de tones l’any.

CONCLUSIÓ:

Tots hauríem de reduir la quantitat de plàstic que fem servir, ja que si continuem així el plàstic estarà a tots els llocs del planeta, sense excepció. El podem veure al carrer, als marges de les carreteres, als prats de pasturatge, als horts, a la platja… De fet TOTS el humans, excretem diàriament, amb l’orina, microplàstics ja que els ingerim  amb l’alimentació del nostre dia a dia.

Fem-ho! Reduïm els plàstics!

 

ÉS POSSIBLE!

PER LLEGIR MÉS...