LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Treballs Cicles Formatius de Grau Superior de Electricitat-Electrònica

Cicle Superior Formatiu de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

Aquets treballs es presenten com a desenvolupament de projectes dins el marc de la automàtica y la pneumàtica. Cadascun d’ells esta dissenyat utilitzant:

            – sistema de control: autòmats programables o Arduino

            – sistema controlat: elements pneumàtics amb maquina associada.

            – sistema de visualització: consola o programa “serial com instruments” (software lliure)

PER LLEGIR MÉS...