Aquesta etapa rep una atenció particular en el nostre Col·legi tota vegada que és el moment de consolidar aprenentatges instrumentals, desenvolupar les destreses de la persona i adquirir els hàbits bàsics.
Comprèn l’etapa evolutiva dels 6 als 12 anys. Aquests sis cursos acadèmics es distribueixen en tres cicles de dos anys cadascun: cicle inicial , cicle mitjà i cicle superior.
Durant aquest període els nens i les nenes experimenten una evolució personal important. L’equip de mestres treballa des de cada àrea acompanyant personalment l’alumne en aquest procés de canvi i l’ajuda a valdre’s per si mateix i a saber comprendre, expressar i autoavaluar el seu creixement personal.

El nostre projecte: eixos d’actuació

21

Currículum adaptat a les necessitats de l’alumne

10

Atenció individualitzada i seguiment personal de l’alumne

Un aprenentatge per a la relació, la convivència i la vida

13

Obertura a les famílies i a l’entorn