LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

LES ÀREES D’ENSENYAMENT

Les activitats d’aprenentatge per mitjà de les quals aprenen els nens i les nenes d’aquest cicle giren al voltant de les següents àrees d’ensenyament:
 • Llengua i literatura catalana

 • Llengua i literatura castellana

 • Llengua estrangera: anglès

 • Matemàtiques

 • Coneixement del medi natural, social i cultural

 • Educació artística: plàstica i música

 • Educació física. Inclou una hora de natació setmanal

 • Religió

 • Informàtica

 • Tutoria

 • 2a Llengua estrangera. Francès (a partir de 5è)