EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

En el nostre Col·legi entenem que l’acció tutorial és un component essencial del procés educatiu que contribueix a la formació integral dels alumnes afavorint el creixement de cada un d’ells en tots els àmbits de desenvolupament personal : l’àmbit intel·lectual i cognitiu, fisiològic i motor, de l’autonomia personal, de les relacions interpersonals, de la inserció social i en el religiós. 11 Dins d’aquest pla es contemplen diferents programes de formació:
  • Educació en valors : pau, respecte, diversitat, compromís , tolerància …
  • Realització de campanyes de solidaritat que volen potenciar la participació de tota la comunitat escolar : Domund, Nadal, Dia de la Pau, Mans Unides.
  • Programes de formació personal : Educació de l’afectivitat i la sexualitat , Ecologia i medi ambient , Educació per la salut, Educació vial .
  • Participació en convivències .
  • Orientació personal i escolar als alumnes