LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

En el nostre Col·legi entenem que l’acció tutorial és un component essencial del procés educatiu que contribueix a la formació integral dels alumnes afavorint el creixement de cada un d’ells en tots els àmbits de desenvolupament personal : l’àmbit intel·lectual i cognitiu, fisiològic i motor, de l’autonomia personal, de les relacions interpersonals, de la inserció social i en el religiós. 11 Dins d’aquest pla es contemplen diferents programes de formació:
  • Educació en valors : pau, respecte, diversitat, compromís , tolerància …
  • Realització de campanyes de solidaritat que volen potenciar la participació de tota la comunitat escolar : Domund, Nadal, Dia de la Pau, Mans Unides.
  • Programes de formació personal : Educació de l’afectivitat i la sexualitat , Ecologia i medi ambient , Educació per la salut, Educació vial .
  • Participació en convivències .
  • Orientació personal i escolar als alumnes