LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CURRÍCULUM BATXILLERAT

BATXILLERAT. EL NOSTRE PROJECTE

El projecte educatiu del Batxillerat està orientat a potenciar totes aquelles habilitats i capacitats que porta l’alumne com a característica pròpia i a facilitar aquells recursos que li permetin guanyar autonomia i dissenyar el seu projecte de vida personal.

1r DE BATXILLERAT

2n DE BATXILLERAT