TREBALL DE RECERCA

Al llarg del Batxillerat, els alumnes han de desenvolupar la seva capacitat de fer recerca, és a dir, d’aprendre a aprendre.

El treball de recerca permet treballar procediments com l’obtenció i tractament de la informació, el disseny experimental, el tractament de les dades, la redacció escrita o l’exposició de resultats.

CONSISTEIX EN…

trec