EL BATXILLERAT AL COL·LEGI EPISCOPAL

El Batxillerat del Col·legi Episcopal està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. S’ofereixen totes les modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, Arts Plàstiques i Disseny, de Música, el Dual Americà i el Batxillerat Francès.

 OBJECTIUS. VOLEM…

 1. Formar persones…

  • …responsables i solidàries que complementin, mitjançant la transmissió de valors i actituds, el desenvolupament intel·lectual amb l’humà sota un ambient d’afectivitat i bones relacions interpersonals
  • …animades per una concepció cristiana del món, fonamentada en un estil de vida configurada per criteris de diàleg i de respecte a la llibertat personal
  • …professionalment competents, amb criteris morals en l’exercici professional i oberts a la cooperació i al progrés personal i professional permanent
  • …aptes per a viure arrelades a la seva identitat però obertes al món i al diàleg intercultural
  • …amb sensibilitat social, implicades i compromeses
 2. Acompanyar els processos personals de l’alumnat…

  • …posant atenció en les situacions particulars de cadascú
  • …orientant tant en l’àmbit professional com l’humà
  • …cooperant amb les famílies

EL BATXILLERAT ÉS…

 • …flexible,  perquè possibilita la tria entre diferents modalitats del currículum, fet que permet que s’adeqüi als interessos de l’alumnat, atenent així la seva diversitat
 • …polivalent, perquè ofereix la possibilitat que els alumnes s’incorporin a la Universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior
 • …orientador, perquè facilita a l’alumnat el coneixement de diferents àrees i les seves possibilitats acadèmiques o laborals posteriors i, per tant, permet una millor presa de decisions amb vista a l’elecció d’una professió o d’estudis superiors

EL BATXILLERAT AFAVOREIX…

 • …la maduresa intel·lectual i humana
 • …la capacitat d’adquirir i d’integrar nous coneixements i habilitats
 • …el repte d’assumir responsabilitats com a persones actives en la societat

UN ALUMNE DE BATXILLERAT TÉ CAPACITAT…

 • …per esforçar-se i mostrar constància vers els estudis
 • …per organitzar-se i saber complementar els estudis amb altres activitats
 • …per implicar-se i comprometre’s

SORTIDES ACADÈMIQUES