LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL BATXILLERAT AL COL·LEGI EPISCOPAL

El Batxillerat del Col·legi Episcopal està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. S’ofereixen totes les modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, Arts Plàstiques i Disseny, de Música, el Dual Americà i el Batxillerat Francès.

 OBJECTIUS. VOLEM…

 1. Formar persones…

  • …responsables i solidàries que complementin, mitjançant la transmissió de valors i actituds, el desenvolupament intel·lectual amb l’humà sota un ambient d’afectivitat i bones relacions interpersonals
  • …animades per una concepció cristiana del món, fonamentada en un estil de vida configurada per criteris de diàleg i de respecte a la llibertat personal
  • …professionalment competents, amb criteris morals en l’exercici professional i oberts a la cooperació i al progrés personal i professional permanent
  • …aptes per a viure arrelades a la seva identitat però obertes al món i al diàleg intercultural
  • …amb sensibilitat social, implicades i compromeses
 2. Acompanyar els processos personals de l’alumnat…

  • …posant atenció en les situacions particulars de cadascú
  • …orientant tant en l’àmbit professional com l’humà
  • …cooperant amb les famílies

EL BATXILLERAT ÉS…

 • …flexible,  perquè possibilita la tria entre diferents modalitats del currículum, fet que permet que s’adeqüi als interessos de l’alumnat, atenent així la seva diversitat
 • …polivalent, perquè ofereix la possibilitat que els alumnes s’incorporin a la Universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior
 • …orientador, perquè facilita a l’alumnat el coneixement de diferents àrees i les seves possibilitats acadèmiques o laborals posteriors i, per tant, permet una millor presa de decisions amb vista a l’elecció d’una professió o d’estudis superiors

EL BATXILLERAT AFAVOREIX…

 • …la maduresa intel·lectual i humana
 • …la capacitat d’adquirir i d’integrar nous coneixements i habilitats
 • …el repte d’assumir responsabilitats com a persones actives en la societat

UN ALUMNE DE BATXILLERAT TÉ CAPACITAT…

 • …per esforçar-se i mostrar constància vers els estudis
 • …per organitzar-se i saber complementar els estudis amb altres activitats
 • …per implicar-se i comprometre’s

SORTIDES ACADÈMIQUES