LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARI 1. TECNOLOGIA

PERFIL DE L’ALUMNE

L’itinerari de Tecnologia s’adreça a l’alumnat amb interès per l’estudi dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis. Són alumnes observadors i curiosos amb ganes d’experimentar per comprendre els fenòmens que els envolten. Resolen els problemes amb l’ús de la lògica, les idees i el llenguatge. Valoren les matemàtiques i el mètode científic en general. Tendeixen a ser persones analítiques, metòdiques, amb capacitat espacial i que senten atracció per professions com l’arquitectura o l’enginyeria.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Els estudis professionals específics es concreten en els Cicles Formatius de Grau Superior, que ofereixen la titulació de tècnic superior especialista en l’àmbit triat. Pel que fa als estudis universitaris, la modalitat de Ciències i Tecnologia permet examinar-se de les opcions de les PAU relacionades amb l’àmbit científic-tècnic. Aquestes opcions, faculten l’alumne a poder accedir a Graus relacionats amb les ciències pures i aplicades.

MATÈRIES DE MODALITAT

MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES